Håbet er blevet tændt, himlen har end´lig sendt
sin kostbare himmelskat ned i vor mørke nat
Himlen er kommet nær et lille barn er her
Engle står frem i kor Fryd jer hver sjæl på jord


Hør nu englenes kald lad os søge den stald
der hvor Jesus barnet er. Syng med englenes kor
fred er født til vor jord og himlen er os nær


Gaverne blegner her selv guld og myraskær
Hvad har værdi som du som ligger i krybben nu
Hjertet, det kan jeg gi kom ind og sæt det fri
Ban vejen ind til mig gør hjertet en stald for dig


Hør nu englenes kald lad os søge den stald
der hvor Jesus barnet er Syng med englenes kor
fred er født til vor jord og himlen er os nær